• فر اخوان F11 برق و گاز

  • نمای فر : شیشه – استیل
  • مدل محصول : فر اخوان اف 11    |   Akhavan Oven F 11
  • نوع استیل : استیل ساده
  • قابلیت برنامه ریزی : دارد
  • طول فر : 60 سانتی متر
  • عرض فر : 60 سانتی متر
  • قطر فر : 55 سانتی متر
  • ارتفاع برش : 59CM   عرض برش : 57CM  عمق برش : 55CM
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • مجهز به جوجه گردان
  •  امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • شیر ترموستاتیک
  • فن کانوکشن ( تنظیم کننده حرارت) :   ندارد
  •  20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F11 برق و گاز

  7,289,500 تومان9,089,200 تومان
 • فر اخوان F12 برق و گاز

  • نمای فر : شیشه – استیل
  • مدل محصول : فر اخوان اف 12    |    Akhavan Oven F 12
  • نصب فر : توکار
  • نوع استیل : استیل ساده
  • قابلیت برنامه ریزی : دارد
  • طول فر : 60 سانتی متر
  • عرض فر : 60 سانتی متر
  • قطر فر : 55 سانتی متر
  • ارتفاع برش : 59CM   عرض برش : 57CM  عمق برش : 55CM
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • مجهز به جوجه گردان
  • دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه
  • امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • قابلیت برنامه ریزی
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • 20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F12 برق و گاز

  7,289,500 تومان9,089,200 تومان
 • فر اخوان F13 برق و گاز

  • نمای فر :  شیشه – استیل
  • نام مدل : فر اخوان اف 13   | Akhavan Oven F 13
  • مدل نصب فر : توکار
  • نوع استیل : استیل ساده
  • قابلیت برنامه ریزی :  دارد
  • طول فر :  60 سانتی متر
  • عرض فر :  60 سانتی متر
  • قطر فر :  55 سانتی متر
  • ابعاد برش : ارتفاع 59    عرض 58    عمق 54
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه
  • مجهز به جوجه گردان
  • امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • فن کانوکشن ( تنظیم کننده حرارت) : ندارد
  • 20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه
  • شیر ترموستاتیک: دارد

  فر اخوان F13 برق و گاز

  7,316,700 تومان9,123,100 تومان
 • فر اخوان F15 برق و گاز

  • نمای فر : شیشه – استیل
  • مدل محصول : Akhavan F15 Oven   |     فر اخوان  اف 15
  • نصب فر : توکار
  • نوع استیل : استیل ساده
  • قابلیت برنامه ریزی : دارد
  •  ابعاد برش : ارتفاع ۵۹     عرض ۵۸    عمق ۵۴
  • طول فر : 60CM
  • عرض فر : 60CM
  • قطر فر : 55CM
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  •  امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • مجهز به جوجه گردان
  • قابلیت تنظیم برنامه پخت
  • شیر ترموستاتیک
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • فن کانوکشن ( تنظیم کننده حرارت) : ندارد
  •  20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F15 برق و گاز

  7,338,300 تومان9,150,000 تومان
 • فر اخوان F16 برق و گاز

  • نمای فر : شیشه مشکی
  • مدل محصول : فر اخوان اف 16  |  Akhavan F 16
  • نوع نصب فر : توکار
  • قابلیت برنامه ریزی : دارد
  • طول فر : 60CM
  • عرض فر : 60CM
  • قطر فر : 55CM
  • ابعاد برش : ارتفاع 59    عرض 58    عمق 54
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • مجهز به جوجه گردان
  • دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت
  •  امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • شیر ترموستاتیک
  • فن کانوکشن ( تنظیم کننده حرارت) : ندارد
  •  20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه
  • کارکرد با مصرف انرژی A

  فر اخوان F16 برق و گاز

  7,806,100 تومان9,733,300 تومان
 • فر اخوان F17 برق و گاز

  • نمای فر : شیشه – استیل
  • مدل محصول :Akhavan f 17 Oven    |    فر اخوان F 17
  • نوع نصب فر : توکار
  • مدل استیل : استیل ساده
  • قابلیت برنامه ریزی : دارد
  • طول فر :  60 سانتی متر
  • عرض فر : 60 سانتی متر
  • قطر فر : 55 سانتی متر
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • مجهز به جوجه گردان
  • دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه
  •  امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • شیر ترموستاتیک
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • فن کانوکشن ( تنظیم کننده حرارت) : ندارد
  •  20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F17 برق و گاز

  7,340,100 تومان9,152,300 تومان
 • فر اخوان F18 برق و گاز

  • نمای فر : شیشه سفید
  • مدل محصول : فر اخوان اف 18    |   Akhavan oven F18
  •  نوع نصب فر : توکار
  • قابلیت برنامه ریزی : دارد
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • ابعاد برش : ارتفاع ۵۹     عرض ۵۸    عمق ۵۴
  • طول فر : 60CM     عرض فر :      60CM       قطر فر :      55CM
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • مجهز به جوجه گردان
  • ابعاد برش : ارتفاع ۵۹     عرض ۵۸    عمق ۵۴
  • دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت
  •  امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • شیر ترموستاتیک
  • فن کانوکشن ( تنظیم کننده حرارت) : ندارد
  •  20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه
  • مصرف انرژی A

  فر اخوان F18 برق و گاز

  7,984,600 تومان9,955,900 تومان
 • فر اخوان F22 برق و گاز

  •     نمای فر : شیشه – استیل
  •     مدل محصول : فر اخوان اف 22   |  Akhavan oven F 22
  •     نوع نصب فر : توکار
  •     نوع استیل :  استیل ساده
  •     قابلیت برنامه ریزی : دارد
  •     ابعاد برش : ارتفاع ۵۹   عرض ۵۸    عمق ۵۴
  •     طول فر :  60CM    عرض فر :     60CM   عمق فر :     55CM
  •     دارای شلف تلسکوپی و ریل دار برای راحتی در جابجایی ظروف داغ
  •     با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  •     دارای 5 طبقه شلف تلسکوپی و ریل دار
  •     دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  •     مجهز به موتور جوجه گردان ، لامپ ، سیخ جوجه گردان ، توری و سینی
  •     دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت
  •      گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  •     شلنگ ایمنی استنلس استیل
  •     شیر ترموستاتیک
  •    تایمر: دارد
  •     20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F22 برق و گاز

  9,271,000 تومان11,559,900 تومان
 • فر اخوان F24 برق و گاز

  01
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • مدل محصول :   Akhavan f 24 Oven      |     فر اخوان F 24
  • نوع نصب فر : توکار
  • نمای محصول : شیشه مشکی + استیل
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت
  • مجهز به موتور جوجه گردان ، لامپ ، سیخ جوجه گردان ، توری و سینی
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • شیر ترموستاتیک
  • ابعاد برش : ارتفاع ۵۹    عرض ۵۸    عمق ۵۴
  • نوع استیل : استیل ساده
  • قابلیت برنامه ریزی : دارد
  • طول فر :  60CM  عرض فر :  60CM   عمق فر : 55CM
  • دارای پروانه تنظیم کننده درجه حرارت
  • 20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F24 برق و گاز

  8,549,300 تومان10,660,000 تومان
 • فر اخوان F3 برق و گاز

  • نمای فر : شیشه – استیل
  • مدل محصول : فر اخوان اف 3   |  Akhavan oven F 3
  • نوع استیل : استیل ساده
  • قابلیت برنامه ریزی : دارد
  • طول فر : 60 سانتی متر
  • عرض فر : 60 سانتی متر
  • قطر فر : 55 سانتی متر
  • ابعاد برش : ارتفاع 59     عرض 58    عمق 54
  • با کارکرد گاز و برق | همزمان هم به گاز و هم به برق باید متصل باشد
  • دارای 5 طبقه ریل دار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • مجهز به جوجه گردان
  • دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه
  • امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • قابلیت برنامه ریزی
  • شلنگ ایمنی استنلس استیل
  • 20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F3 برق و گاز

  7,439,000 تومان9,275,600 تومان
 • فر اخوان F33 برق و گاز

  • نمای فر : شیشه سفید هلالی
  • مدل محصول : فر اخوان اف 33  |   Akhavan Oven F 33
  • محل نصب فر : توکار
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • طول فر : ۶۰CM   عرض فر : ۶۰CM    عمق فر : CM 55
  • ابعاد برش : ارتفاع ۵۹     عرض ۵۸    عمق ۵۴
  • با تایمر تاچ اسکرین
  • کارکرد برقی و گازی : گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • دارای 6 برنامه پخت : قابلیت مهمی نیست در زمان انتخاب دستگاه به این نکته خیلی توجه نکنید
  • امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • مجهز به موتور جوجه گردان ، لامپ ، سیخ جوجه گردان ، توری و سینی
  • شیشه درب سه جداره برای پایین آوردن هدر رفت انرژی
  • دارای 5 طبقه شلف تلسکوپی و ریل دار
  • فن داکتی با پروانه (یکنواخت کننده حرارت داخل فر)
  • دفترچه فارسی راهنمای دستگاه 
  • دارای مصرف انرژی A
  • با قابلیت برنامه ریزی برای پخت غذا
  • مجهز به ترموکوبل دو زمانه برای بالا بردن ایمنی دستگاه
  • 20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F33 برق و گاز

  9,911,200 تومان12,358,200 تومان
 • فر اخوان F34 برق و گاز

  • مدل محصول :   فر اخوان اف 34  |   Akhavan Oven F 34
  •  عرض فر :   60 سانتی متر    –    طول فر : 60 سانتی متر
  • دارای لعاب Easy TO Clean (پاک کنندگی آسان)
  • نوع نصب فر : توکار
  • ابعاد برش : ارتفاع ۵۹     عرض ۵۸    عمق ۵۴
  • نمای محصول : شیشه مشکی
  • کارکرد برقی و گازی : گریل برقی بالا + شعله پخش کن گازی پایین
  • امکان استفاده برای گرم کردن غذا : ندارد
  • دارای 6 برنامه پخت : قابلیت مهمی نیست در زمان انتخاب دستگاه به این نکته خیلی توجه نکنید
  • مجهز به موتور جوجه گردان ، لامپ ، سیخ جوجه گردان ، توری و سینی
  • دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت
  • دارای مصرف انرژی A
  • دارای فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت
  • 5 طبقه شلف به همراه ریل تلسکوپی
  • با شیلنگ ایمنی استنلس استیل
  • شیشه درب سه جداره برای پایین آوردن هدر رفت انرژی
  • مجهز به ترموکوبل دو زمانه برای بالا بردن ایمنی دستگاه
  • 20 ماه ضمانت اخوان از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

  فر اخوان F34 برق و گاز

  9,779,000 تومان12,193,300 تومان

منوی اصلی